• English
 • Română
 • politica de confidențialitate

  Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016
  Ultima actualizare: 15 mai 2018

  Steak HUB, face tot posibilul să livreze servicii și experiențe de inalta calitate. Suntem conștienți de faptul că, în zilele noastre, confidențialitatea reprezintă o problemă importantă. Am dezvoltat această informare pentru a explica practicile noastre cu privire la informațiile personale pe care le colectăm de la dvs. sau despre dvs. pe site sau prin aplicațiile noastre, prin comunicări scrise sau orale cu noi, atunci când vizitați locația noastră.
  Utilizând oricare dintre serviciile noastre și acceptând această informare, în contextul înregistrării pentru oricare dintre serviciile noastre, înțelegeți și confirmați că vom colecta și utiliza date cu caracter personal așa cum este descris în prezenta informare.
  Trebuie reținut faptul că această informare nu este valabilă pentru procesarea de către noi a datelor personale în numele unor terțe părți și conform instrucțiunilor acestora, cum ar fi companii aeriene, companii de închiriere de mașini sau alți furnizori de servicii, companii care organizează sau oferă pachete de concediu, parteneri de marketing sau clienți corporatiști.

  Colectarea datelor cu caracter personal
  Se colectează date cu caracter personal la fiecare contact sau interacțiune cu clienții pentru îndeplinirea fiecărui aspect al afacerii noastre. Aceste informații personale pot include: numele dvs., adresa poștală, adresa de facturare, adresa de e-mail, numărul de telefon, informațiile referitoare la rezervarea dvs., participarea la un program de membru, program de loialitate sau la un program de marketing, informații referitoare la achiziționarea serviciilor noastre, caracteristicile personale, naționalitatea, numărul pașaportului, informații despre plăți cum ar fi numărul cardului dvs. de plată și alte informații despre facturare și cont precum și informații privind autentificarea și alte detalii de facturare, preferințele de marketing și comunicare, informații despre vehiculele pe care le puteți aduce pe proprietatea noastra, recenzii și opinii asupra serviciilor noastre, alte tipuri de informații pe care alegeți să le furnizați sau pe care le putem obține în legătură cu dvs.

  Utilizarea datelor personale colectate despre dvs.
  Datele dvs. cu caracter personal se pot folosi în mai multe moduri, inclusiv pentru a oferi și personaliza serviciile pe care le solicitați și pe care le așteptați de la Steak HUB, pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate în cadrul locatiei noastre, pentru a administra programele de membru si loialitate și promoțiile de vânzări, precum și așa cum este detaliat in ceea ce urmeaza. Vom colecta consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele atunci când este necesar conform legislației in vigoare. Este necesar să colectăm anumite date, inclusiv numele dvs., adresa, informațiile dvs. de plată pentru a vă procesa rezervarea. Necomunicarea acestor informații va determina incapacitatea noastră de a vă procesa rezervarea.

  • Membrii programului de fidelizare: dacă sunteți membru al programului de fidelizare, Steak HUB utilizează informațiile dvs. pentru a administra programul de loialitate, pentru a vă personaliza experiența în cadrul serviciilor și aplicațiilor noastre, pentru a comunica știrile, materialele promoționale și tranzacționale legate de diferite servicii și pentru a personaliza publicitatea, prin e-mail, prin telefon, precum și pe web site în funcție de preferințele de comunicare pe care le-ați exprimat.
  • Planificarea conferințelor și a evenimentelor: datele dvs. personale se pot utiliza pentru a vă furniza informații cu privire la planificarea conferințelor și a evenimentelor.
  • Marketing și comunicare: în situația în care avem consimțământul, este posibil să folosim informațiile dumneavoastră personale pentru a vă furniza sau oferi buletine informative, promoții și oferte speciale, precum și alte mesaje publicitare în funcție de orice preferințe privind comunicarea exprimate de dumneavoastră. Folosim informațiile dvs. pentru a furniza mesaje în cadrul sejurului și confirmări pentru rezervări, pentru a vă trimite mesaje de marketing. Putem transmite aceste comunicări prin e-mail, prin poștă, prin publicitate online, rețele de socializare, telefon, mesaje text, notificări mesaje pe proprietate, cum ar fi prin televiziunea în cameră.
  • Îmbunătățirea serviciilor: putem folosi informațiile dvs. personale pentru a îmbunătăți serviciile noastre și pentru a ne asigura că serviciile reprezintă interes pentru dvs. Folosim informațiile dvs. personale și pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate în cadrul locatiei noastre.
  • Coroborarea și personalizarea anumitor date: vă putem corobora informațiile personale cu date din surse terțe cu scopul de a actualiza și a analiza informațiile dvs. Ne bazăm și pe informații de la terți pentru a putea oferi servicii mai bune și mai personalizate. Spre exemplu, dacă vă conectați la rețele de socializare sau alte conturi la serviciile noastre, putem folosi aceste informații pentru a face experiența dvs. cu noi mai personală și socială, sau putem să o partajăm și să o folosim după cum este descris în prezenta informare.

  Partajarea informațiilor personale – este posibil să folosim datele dumneavoastra personale pentru a le trimite hotelului si spa-ului din rețea în scopul activitatilor de marketing. Pe lângă aceasta, Steak HUB poate dezvălui informații personale în urmatoarele cazuri:
  • pentru a respecta legile aplicabile;
  • pentru a răspunde cererilor guvernamentale sau ale autorităților publice;
  • pentru a respecta procesele juridice valide;
  • pentru a proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea Steak HUB, clienții și angajații;
  • pentru a ne permite să limităm daunele pe care le putem susține, și pentru a răspunde la urgențe.

  Informații personale despre copii – Steak HUB nu colectează în mod conștient informații personale despre persoanele sub 18 ani. În calitate de părinte sau tutore, vă rugăm să nu permiteți copiilor să trimită date personale fără permisiunea dvs.

  Informații personale sensibile – informații personale sensibile se referă la informațiile privind originea dumneavoastră rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, calitatea de membru sindical, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală, informații genetice, antecedente penale și orice alte date biometrice utilizate în scopul identificării unice. Steak HUB nu colecteaza informații sensibile, cu excepția cazului în care acestea sunt oferite voluntar de dvs. Putem folosi datele privind sănătatea furnizate de dumneavoastră pentru a vă servi mai bine și a vă îndeplini nevoile speciale.
  Steak HUB ia măsuri rezonabile pentru protejarea informațiilor personale de accesul neautorizat, de dezvăluire sau de distrugere și pentru păstrarea informațiile personale precise și actualizate după caz. Se efectueaza periodic controale de securitate de catre echipa IT a hotelului. În cazul unui incident de securitate, Steak HUB va notifica autoritățile de reglementare și/sau consumatorii, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.
  Pentru tranzacțiile online, utilizăm măsuri tehnologice rezonabile pentru a proteja informațiile personale pe care ni le transmiteți. Vă vom contacta prin mesaje sau prin e-mailuri pentru a vă solicita informații confidențiale sau detalii privind cardul de credit. Vom solicita detaliile cardului de credit doar prin telefon atunci când faceți o rezervare. Detaliile cardului dumneavoastra nu se stocheaza in nici un sistem operat de Steak HUB fără o înștiințare despre acest lucru.

  Modificarea și accesarea datelor dvs. personale – puteți solicita să vă informăm cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs. și, după caz, să vă retrageți acordul pentru anumite activități de prelucrare a datelor și/sau să solicitați actualizarea, corectarea, ștergerea și/sau oprirea prelucrării informațiilor dvs. personale. Vom face toate actualizările și modificările necesare în termenul stabilit de legea aplicabilă. Aceste solicitări pot fi trimise prin email reservations@steakhubrestaurant.com. Pentru a vă proteja confidențialitatea, putem răspunde la astfel de solicitări la adresa de e-mail pe care ați înregistrat-o sau ne-ați furnizat-o prin alte metode. Rețineți faptul că, în cazul în care faceți o astfel de solicitare, există posibilitatea să nu vă putem oferi calitatea și varietatea serviciilor cu care sunteți obișnuit.

  Păstrarea datelor personale – datele dvs. personale se pastreaza pentru perioada necesară realizării scopurilor explicate în prezenta informare, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă. Păstrarea datele cu caracter personal colectate se face pentru a efectua rezervările clienților timp de trei ani de la terminarea ultimului sejur. Păstrăm și alte date cu caracter personal pentru perioade mai scurte de timp, dacă este posibil și dacă acest lucru ne este permis de lege.La solicitarea dvs. și în cazul de mai sus vom distruge informațiile dumneavoastră personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite. Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur, prin tocarea sau arderea documentelor pe suport de hârtie sau în alt mod, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi distruse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

  Drepturile dumneavostră de rectificare a datelor cu caracter personal – aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, vă rugăm să ne notificați la adresa de email reservations@steakhubrestaurant.com.

  Dreptul de acces la datele cu caracter personal – aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică vă rugăm să ne notificați la adresa de email reservations@steakhubrestaurant.com.

  Dreptul la portabiltatea datelor – aveți dreptul de a putea lua cu dvs. datele proprii pe care ni le-ați comunicat în anumite circumstanțe sau să ne comunicați unde ați dori să le transmitem. În acest sens vă rugăm să ne notificați la adresa de email reservations@steakhubrestaurant.com.

  Dreptul de opozitie la utilizarea datelor cu caracter personal – aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către Steak HUB a datelor dvs. cu caracter personal. În acest sens vă rugăm să ne notificați la adresa de email reservations@steakhubrestaurant.com.

  Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat – puteți solicita să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare. În acest sens vă rugăm să ne notificați la adresa de email reservations@steakhubrestaurant.com.